Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Mongstad

Ptil har ført tilsyn med Statoils styring av storulykkerisiko på Mongstad.


Ptil gjennomførte tilsyn ved Statoils anlegg på Mongstad 5. og 6.11.2014. Tilsynet var rettet mot Statoils styring av storulykkerisiko på anlegget. 

Tilsynsaktiveten tok utgangspunkt i storulykkeforskriften og relevante forskrifter i petroleumsregelverket. 

Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Det ble påvist forbedringspunkter med hensyn til:

  • Oversikt over utkoblinger og overbroinger
  • Endringer i beredskapsorganisasjones oppgaver


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.