Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Valemon

Ptil har ført tilsyn med styring av beredskap, kran og løft på Valemon.


Statoil er operatør på Valemonfeltet, som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, vest for Kvitebjørnfeltet. Feltet er bygd ut med en bunnfast produksjonsinnretning. Kondensat fra feltet blir ført til Mongstad via Kvitebjørn, mens gassen føres til Heimdal for videre transport til Storbritannia eller til kontinentet.

Når brønnene er ferdig boret, er det planen at Valemoninnretningen, som den første på norsk sokkel, skal fjernstyres fra land. Produksjonen på Valemon startet 3. januar 2015. 

Ptil har ført tilsyn med Statoils styring på områdene beredskap, kran og løft på Valemon. Tilsynet ble gjennomført om bord på Valemoninnretningen og på den oppjekkbare boreinnretningen West Elara, som borer brønnene på feltet, i tiden 17. - 20.11.2014. I forkant ble det holdt et oppstartmøte hos Statoil 10.11.2014.

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

 • Risiko- og beredskapsanalyser
 • Modultrening for innsatslag
 • Opplæring innenfor bruk av løfteinnretninger
 • Styrende dokumenter for bruk av kraner og løfteinnretning
 • Dokumentasjon for løfteinnretninger og -utstyr
 • Materialhåndteringsplan
 • Kontroll av midlertid løftearrangement
 • Kontroll av ståltau på offshorekran
 • Kontroll av stillas
 • Bumpere og beskyttelsessttruktur på proviantdekk

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Stillas i evakueringsvei
 • Utstyrsskap for søk- og redningslag
 • "Tetra" kommunikasjonssystem for kranoperasjoner
   

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.