Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Premier Oil

Ptil har ført tilsyn med Premier Oil og Breamutbyggingen.


Bream er et oljefunn i blokk 17/12 i den midtre delen av Nordsjøen, ca. 110 km fra land sørvest for Stavanger. Funnet ble opprinnelig gjort av Phillips Petroleum Company Norway i 1972. Funnet ble imidlertid oppgitt i 1994, og tildelt på nytt i 2007 som utvinningstillatelse 407.
 
Premier Oil Norway AS (PONAS) er operatør for utvinningstillatelsen. Rettighetshavergruppen utarbeider nå plan for utbygging og drift (PUD) av funnet.
 
Den foreslåtte utbyggingsløsningen består av en undervannsutbygging med en flytende, integrert produksjonsinnretning (FPSO). Vanndypet i området er mellom 105 og 120 meter.
 
Ptil gjennomførte tilsyn med utbyggingsprosjektet i engineeringselskapet Aibels lokaler i Asker 11.11.2014. Tilsynet var det andre i en planlagt serie tilsynsaktiviteter med dette prosjektet.
 
Formålet med tilsynet er å følge opp hvordan PONAS sikrer etterlevelse av regelverkets krav til risikostyring under arbeidet med PUD for utbyggingsprosjektet Bream. Denne delen av tilsynet fokuserte på utvalgte tema innenfor teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg.
 
Under tilsynet ble det gjort en observasjon knyttet til robustheten av den foreslåtte løsningen for brannvann, som Ptil mener kan gi en utfordring med hensyn til å tilfredsstille regelverkskrav på dette området.