Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Johan Sverdup

Ptil har ført tilsyn med Statoils prosjektering av Johan Sverdrup stigerørsinnretning.


Statoil er operatør for Johan Sverdrup, som er et oljefelt i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy i Rogaland. Første byggetrinn i utbyggingen omfatter et feltsenter med fire bunnfaste innretninger for innkvartering, prosessering, boring og stigerør. De fire innretningene er forbundet med broer. Johan Sverdrup skal drives med kraft fra land fra oppstart i 2019.

Ptil har ført tilsyn med detaljprosjekteringen av stigerør og lederør på stigerørsinnretningen (RP). Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møter med Statoil og Kværner i Oslo 2. og 3. mai 2016. Formålet med tilsynet var å følge opp Statoils oppfølging av leverandører, og å se til at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med regelverkskrav og anerkjente normer. 

Det ble ikke påvist avvik i dette tilsynet.

Det ble påvist forbedringspunkter knyttet til intern avviksbehandling og til verifikasjonsaktiviteter.

 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.