Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fleksible stigerør på Gjøa

Ptil har ført tilsyn med styring av integriteten av fleksible stigerør med tilhørende sikkerhetsrelatert utstyr på Gjøa.


GDF Suez E&P Norge (GDF) Norge er operatør på Gjøafeltet, som er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, ca 45 km nordvest for Sognefjorden. Gjøa er bygd ut med havbunnsrammer som er knyttet til en halvt nedsenkbar integrert innretning. Oljen blir ført til Mongstad via Troll Oljerør II, mens gassen blir transportert til St. Fergus i Skottland via en rørledning som er knyttet til transportsystemet FLAGS på britisk sokkel. 

Ptil har gjennomført tilsyn med GDFs styring av integriteten av fleksible stigerør og det tilhørende sikkerhetsutstyret ombord på innretningen. Tilsynet ble gjennomført i form av et møte med organisasjonen på land 17.8 og som verifikasjon på innretningen 31.8 - 2.9.2015.

Det ble ikke identifisert noen avvik fra regelverket under dette tilsynet. 

Det ble påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Kategorisering av avvik
  • Dokumentasjon av ventiltestresultater
  • Vedlikeholdsstyring
  • Styrende dokumentasjon

GDF har fått frist til 23. oktober med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.