Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Deepsea Bergen

Ptil har ført tilsyn med Deepsea Bergen innenfor konstruksjonssikkerhet.


Ptil førte tilsyn med Deepsea Bergen 21. og 22.9.2015, mens innretningen befant seg ved verftet Aibel Haugesund. Tilsynet var rettet mot Odfjell Drillings styring av skroginspeksjon, verifikasjon av levetid for konstruksjoner og funn i forbindelse med det pågående verkstedoppholdet.
 
Denne tilsynsaktiviteten var en videreføring av et tilsyn der første del ble gjennomført i juni 2015.
 
Hensikten med tilsynet var å få belyst hvordan Odfjell Drilling som riggeier ivaretar sikkerheten ved aldrende innretninger som har samsvarsuttalelse (SUT) med hensyn til aldringsmekanismer og modifikasjoner, og hvordan læring fra identifiserte aldringsmekanismer og elementer i tidligere hendelser blir anvendt for Deepsea Bergen innenfor konstruksjonssikkerhet.
 
Det ble ikke identifisert verken avvik eller forbedringspunkter i dette tilsynet.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.