Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barrierestyring hos Wintershall

Ptil har ført tilsyn med Wintershalls barrierestyring på Brage.


Wintershall Norge AS (WINO) er operatør på Bragefeltet, som er et oljefelt i Nordsjøen, ca 13 kilometer øst for Oseberg. Brage er bygd ut med en integrert innretning på stålunderstell. Oljen fra feltet blir transportert i rørledning til Oseberg og derfra til Stureterminalen, mens gass transporteres gjennom Statpipe. Wintershall overtok opertøransvaret for feltet fra Statoil i 2013.

Hensikten med tilsynet var å vurdere hvordan WINO sikrer etterlevelse av krav til barrierestyring ved drift og vedlikehold av Brageinnretningen.

Tilsynet fant sted 26. og 27. oktober 2016.

Det ble påvist ett avvik knyttet til ferdigstillelse av barriestyringssystemet.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Inspeksjonshistorikk for gjennomføringer i brannskiller
  • Innretningsspesifikk informasjon i ytelsesstandarder 
WINO har fått frist til 2.1.2017 for å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.