Gå til hovedinnhold

Tilsyn

Fra tilsyn offshore

Kva er tilsyn?

Tilsyn omfattar mykje meir enn revisjonar offshore og på landanlegg. Tilsyn er heilheita i kontakten mellom oss og tilsynsobjekta. Les meir om korleis me jobbar her.

I denne seksjonen