Gå til hovedinnhold

(TIL § 42) TIDLIGERE UTVINNINGSTILLATELSER – OPERATØRENS OPPBEVARINGSPLIKT


19/6/2002 TIDLIGERE UTVINNINGSTILLATELSER – OPERATØRENS OPPBEVARINGSPLIKT

 

SPØRSMÅL

Har opprinnelig operatør noe som helst ansvar for å oppbevare opplysninger og materiale for utvinningstillatelser de ikke har ansvaret for lenger (tilbakelevering, kjøp, salg, bytte )?

 

SVAR

Operatøren har i prinsippet ansvar til evig tid, med mindre noen andre (rettighetshavere eller staten) har overtatt området, jf.petroleumsloven § 10-4 første ledd fjerde setning. OBS – styringsforskriften gjelder bare på HMS-området.

 

Det fremgår også av samarbeidsavtalen i de enkelte utvinningstillatelser at den tidligere operatøren har plikt til å overlate nærmere spesifiserte opplysninger til den nye operatøren ved operatørskifte.