Gå til hovedinnhold

Styringsforskriften


Fortolkninger av krav i STYRINGSforskriften

 

KAPITTEL IV RESSURSER OG PROSESSER

§ 14 Bemanning og kompetanse

22/11/2002 BEMANNING OG SYKDOM - BEORDRING I FRIPERIODEN?
 6/10/2008 KRAVA TIL REGELVERKSKOMPETANSE

     

KAPITTEL VI OPPFØLGING OG FORBEDRING

§ 22 Avviksbehandling

1/10/2008 OM OPPFYLLING AV KRAV, AVVIKSBEHANDLING OG SØKNAD OM UNNTAK

   

KAPITTEL VII MATERIALE OG OPPLYSNINGER

§ 25 Krav om samtykke til enkelte aktiviteter

24/4/2002 BRUK AV INNRETNING UT OVER DESIGNET LEVETID
19/4/2002 RIG SITE SURVEY PERMIT?

    

KAPITTEL IX RAPPORTERING OG INFORMASJON OM PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL HAVS

§ 42 Oppbevaring av materiale og opplysninger

17/3/2002 DYKKERSKJEMA - OPPBEVARING HOS OFFENTLIG INSTANS? 
19/6/2002 TIDLIGERE UTVINNINGSTILLATELSER - OPERATØRENS OPPBEVARINGSPLIKT
6/2/2003 DISPONERING AV INNRETNINGSDOKUMENTASJON