Gå til hovedinnhold

Studier i regi av RNNP

Flere studier er gjennomført i regi av RNNP for å gi næringen og myndighetene bedre kunnskapsgrunnlag om årsaker og mulige tiltak innenfor ulike risikoindikatorer.


Bilde av ventiler

Resultatene fra studiene kommuniseres aktivt til selskapene slik at ulike aktører og bransjer får relevant informasjon som de kan anvende i sitt risikoreduserende arbeid.

Aktuelle studier de siste årene: