Gå til hovedinnhold

Studier basert på RNNP-data

I tillegg til studier i regi av RNNP er det også gjennomført en rekke andre studier som tar i bruk data fra RNNP. De mest relevante publiseres her.


Flere studier publiseres ved anledning.

  • Regresjonsanalyse av hydrokarbonlekkasjer mot andre indikatorer i RNNP (2009)
    Studien henter data fra RNNP i perioden 2003-2008 og ble utført av Safetec på vegne av Preventor. Hovedkonklusjonen er at det er en sammenheng mellom sikkerhetskulturen på innretningene og frekvens av hydrokarbonlekkasjer over 0.1 kg/s.

    Last ned studien