Gå til hovedinnhold

Aldring uten stans

Til tross for at det ikke lenger er en hovedprioritering, fortsetter arbeidet med aldring og levetidsforlengelse for fullt. – Vi kommer til å rette stor oppmerksomhet mot dette området i årene som kommer, lover fagdirektør Øyvind Tuntland i Ptil.


Aldring og levetidsforlengelse var én av Ptils hovedprioriteringer fra 2006 til og med 2009.

Fagdirektør Tuntland sier Ptil var kommet til et punkt der det var naturlig å omdefinere arbeidet med aldring og levetidsforlengelse fra prosjekt til fast oppgave.

Mange av de målene Ptil satte for hovedprioriteringen ”aldring og levetidsforlengelse” er nå nådd: Standardisering, utvikling av felles retningslinjer og metodikk og kunnskapsoppbygging.

- I løpet av årene dette har vært en hovedprioritering, er viktige resultat oppnådd. Enkelte områder gjenstår, blant annet med hensyn til regelverksutvikling, men i det store og det hele er vi i mål, sier Tuntland.

Derfor utgår nå dette området som hovedprioritering.

- Men Ptil vil fortsette å bruke kunnskapen vi har opparbeidet om aldring og levetidsforlengelse i vår videre opfølging av næringen. Selv om vi har fått til resultater, er det fortsatt utfordringer som gjenstår. Blant annet vil overlevering av kunnskap til næringen være viktig framover, påpeker Tuntland.