Gå til hovedinnhold

Innføring av NORSOK betalingstjenester

Fra og med 1. juli 2015, vil Standard Norge ta betalt for de fleste NORSOK-standardene.


40 års petroleumserfaring fra norsk sokkel er samlet gjennom NORSOK-standardene. Nå har Standard Norge inngått en oppdragsavtale med eierne, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, om forvaltning av disse standardene på lik linje med andre standarder. Den nye avtalen innebærer blant annet at det fra og med 1. juli 2015, vil bli tatt betalt for de fleste NORSOK-standardene.

Det gjøres et unntak for de fleste R- og S-standardene (primært løfteoperasjoner og HMS-standarder) som fortsatt vil være fritt tilgjengelig for alle på standard.no.

Les mer på Standard Norges nettsted standard.no