Gå til hovedinnhold

Standarder

Lenker til nettsteder hvor du kan bestille eller laste ned standarder som det er vist til i forskriftene.


I veiledningene til forskriftene vises det ofte til anerkjente standarder som en anbefalt måte å oppfylle forskriftens bestemmelser på.

Enkelte bransjestandarder, som for eksempel standardene utgitt av DNV GL og IMCA, er fritt tilgjengelig på nettet, mens regionale og internasjonale standarder, som ISO-, IEC- og EN-standarder, ikke er fritt tilgjengelig. Disse kan bestilles hos Standard Online AS, som er standardiseringens felles salgsselskap og eies av Standard Norge og NEK.

Tilsvarende gjelder også for de fleste nasjonale standarder (som for eksempel NS og NEK-standarder). Fra 1. juli 2015 er det innført betalingstjenester også for de fleste av NORSOK-standardene.

Les mer: Innføring av NORSOK betalingstjeneste

Standard Online
Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn. Formidler standarder, bl.a. NS-, NEK-, EN-, NS-, ISO- , IEC-, API-, ASTM- og ASME-standarder.

NORSOK
NORSOK-standarder. Merk at det fra 1. juli 2015 er innført betaling for de fleste Norsok-standardene. 

DNV GL
DNV GL

Norsk olje og gass
Norsk olje og gass’ retningslinjer

American Petroleum Institute (API)
API

Norsk Elektroteknisk komité (NEK)
Formidler NEK, EN og IEC-standarder

International Maritime Organization (IMO)
IMO-koder og resolusjoner

Nordtest (NT)
NT-metoder

The International Marine Contractors Association (IMCA)

American Gas Association (AGA)

ASTM International (ASTM)

The International Organization of Legal Metrology (OIML)

Petrotechnical Open Software Corporation (POSC)