Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse

Sikkerhetsforum arrangerer hvert år en årskonferanse hvor sentrale HMS-utfordringer presenteres og debatteres av rundt to hundre deltakere. Årets konferanse har fått tittelen "Tenke det, ville det - men gjøre det?". Gjennomføringsevne blir et sentralt tema på programmet.


Bilde av jente i superheltutkledning

Tid: Torsdag 19. juni 2014

Sted: Stavanger, Hall Toll

Påmelding

Konferansen er delt inn i tre bolker:

Framtiden på norsk sokkel
Hvilke endringer kommer? Hva bør vi gjøre nå for å stå godt rustet til å forme en positiv fremtid for petroleumsvirksomheten?

Fra prosjekt til gjennomføring
Hvordan følges store prosjekt på bransjenivå opp i selskapene?

Sikring og krisehåndtering
Fra terror til tiltak. Hvilke tiltak er iverksatt etter 22. juli- og In Amenas-terroren?

Noen av foredragsholderne er:

På konferansen ventes 200 deltakere fra myndighets-, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Sikkerhetsforums årskonferanse er en viktig møteplass for de som er opptatt av HMS i petroleumsvirksomheten.

Konferansen arrangeres på Hall Toll i Stavanger, og avsluttes tradisjon tro med tapas og drøs.

Meld deg på allerede nå!