Gå til hovedinnhold

Meld deg på til Sikkerhetsforums årskonferanse torsdag 19. juni

Tittelen på Sikkerhetsforums årskonferanse 2014 er «Tenke det, ville det - gjøre det?». Gjennomføringsevne blir et sentralt tema på programmet.


Tid: Torsdag 19. juni 2014

Sted: Stavanger

Påmelding

Konferansen er delt inn i tre bolker:

- Framtiden på norsk sokkel: Hvilke endringer kommer? Hva bør vi gjøre nå for å stå godt rustet til å forme en positiv fremtid for petroleumsvirksomheten?

- Fra prosjekt til gjennomføring: Hvordan følges store prosjekt på bransjenivå opp i selskapene?

- Sikring og krisehåndtering: Fra terror til tiltak. Hvilke tiltak er iverksatt etter 22. juli- og In Amenas-terroren?
 

Noen av foredragsholderne er:

- Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister

- Grethe Moen, administrerende direktør Petoro

- Bente Aleksandersen, områdedirektør Drift Sør, Statoil

- Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk, Universitet i Bergen

- Anders Dysvik, professor BI, Oslo

- Pål Molander, direktør STAMI

På konferansen ventes 200 deltakere fra myndighets-, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Sikkerhetsforums årskonferanse er en viktig møteplass for de som er opptatt av HMS i petroleumsvirksomheten.

Konferansen arrangeres på Hall Toll i Stavanger, og avsluttes tradisjon tro med tapas og drøs.

Meld deg på allerede nå!