Gå til hovedinnhold

Framtiden må være robust

Oljeanalytiker Thina Saltvedt jobber daglig med å måle risiko og usikkerhet. Hun tror at denne nedturen i det internasjonale petroleumsmarkedet blir annerledes enn de foregående – og mener at en solid, effektiv, sikker og konkurransekraftig norsk petroleumsnæring er eneste vei ut av uføret.


Foto av Thina Saltvedt

Saltvedt er en av foredragsholderne på Sikkerhetsforums årskonferanse 9. juni.

Uforutsette hendelser kan ramme petroleumsindustrien på flere måter. Industrien er vant til å forholde seg til sykluser som skapes av endringer i tilbud og etterspørsel. En noenlunde kjent risiko.

Det var likevel få som i 2008 trodde at den gryende skiferproduksjonen i USA skulle nå så store volumer og dermed gi en så markant innvirkning på oljeprisen som man så mot slutten av 2014 og videre inn i 2015. Prisen gikk på det verste ned 60 prosent på noen få måneder - og skapte panikk i markedet. Resultatet har vært kostnadskutt og masseoppsigelser, spesielt i leverandørsegmentet.

Oljeanalytikeren i Nordea Markets påpeker at den pågående krisen skiller seg fra de foregående ved at skiftet i størst grad har sitt utspring på tilbudssiden, og ikke i etterspørsel, slik som i 2009 - etter finanskrisen.

- Oljeprisen spretter neppe tilbake med det første, mener Thina Saltvedt.

Les hele intervjuet med Thina Saltvedt i nettutgaven av tidsskriftet Dialog.