Gå til hovedinnhold

Tjene landet, eller amputere fingeren?

Utholdenhet er veien til god og bedre sikkerhet, fastslo Ptils fagdirektør Finn Carlsen under Sikkerhetsforums årskonferanse 2014. Den dagen bransjen slutter å arbeide for kontinuerlig forbedring, mister vi i realiteten grepet om sikkerhetsarbeidet, er hans budskap.


Foto av Finn Carlsen
Foto av Anne Myhrvold
- Det har tatt lang tid å bygge opp den norske modellen. Nå må vi sørge for at kostnadspresset ikke river den ned, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Tenke det, ville det, men gjøre det? Dette var den retoriske tittelen på Sikkerhetsforums årlige arrangement i Stavanger. Ibsens Peer Gynt uttalte den bevingede setningen i forskrekkelse over en soldat som kappet av seg fingeren for å slippe videre militærtjeneste.

Gjennomføringskraft er formuleringen oljebransjen bruker for å tenke høyt om samme tema – i overført betydning. Flere av foredragsholderne på årskonferansen reflekterte rundt næringens evne til å håndtere motgang, skiftende konjunkturer og kostnadseffektivisering.

Ptil-direktør Anne Myhrvold understreker at hun har tro på selskapenes gjennomføringskraft.

- Næringen har kompetanse, og den har ressurser. Men skal vi lykkes med prosjektene, og samtidig ivareta sikkerheten, er det viktig å ikke ligge bakpå, sier hun.

- Vi må sørge for å verne om den norske modellen og bruke trepartssamarbeidet for alt det er verd. Dette er fundamentet for kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og sikkerhet, fastslår Myhrvold - og viser til at det funksjonelle regelverket er basert på tillit og samhandling mellom partene.

- Det har tatt lang tid å bygge opp den norske modellen. Nå må vi sørge for at kostnadspresset ikke river den ned, sier hun.

- Ptil ønsker ikke å gå i retning av mer detaljorienterte krav. God dialog skal fortsatt stå sentralt, og sterke virkemidler bør ikke dominere reguleringen av aktiviteten, mener Ptil-direktøren.

Verdensledende
- Ambisjonen om at Norge skal være verdensledende på sikkerhet i petroleumsvirksomheten står fast, fastslo statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet.

Han viste blant annet til det offentlige ordskiftet om begrepet verdensledende, og statsråd Robert Erikssons svar på et skriftlig spørsmål til Stortinget for få dager siden.

Dahlberg Hauge understreket at ambisjonen om å være verdensledende forplikter, og at alle parter må bidra til å finne gode løsninger som ivaretar sikkerheten i en tid med effektivisering og kostnadspress.

Bipolar bransje?
Halvor Erikstein fra fagforbundet Safe fulgte opp Peer Gynt-retorikken med å spekulere i om bransjen er bipolar.

- Denne næringen går fra å være manisk til å bli depressiv i løpet av kort tid, påpekte Erikstein, som er medlem av Sikkerhetsforum.

Han viste til at kapasitet, kompetanse og kampen om de gode hodene ganske nylig var et sentralt tema i næringen, mens den offentlige debatten nå handler mest om nedgangstider, kostnadskutt og dystre spådommer.

- Selskapene nedprioriterer arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i perioder med høy aktivitet – fordi man ikke har tid. I nedgangstider blir det nedprioritert fordi man ikke har råd, sa Erikstein til publikum i Stavanger.