Gå til hovedinnhold

Magne Ognedal utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt Petroleumstilsynets direktør Magne Ognedal til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, for hans innsats for norsk petroleumsvirksomhet.


 
Magne Ognedal  

I søknaden, og i de mange støtteerklæringene til denne, understrekes Magne Ognedals utrettelige arbeid for at norsk petroleumsindustri skal bli verdensledende når det gjelder sikkerhet for mennesker, miljø og økonomiske verdier.

På bakgrunn av sitt unike engasjement har han også internasjonalt blitt en betydelig autoritet på sikkerhet i olje- og gassnæringen. 

Initiativet til tildeling av St. Olav til Magne Ognedal er tatt av medlemmene i Sikkerhetsforum, den sentrale trepartsarena for sikkerhet i norsk petroleumsnæring.
 
Sikkerhetsforum består av erfarne representanter for de største sammenslutningene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Arenaen ledes av Magne Ognedal og driftes av Ptil.

Ptil og partene i næringen ser på tildelingen som en fortjent og ærefull bekreftelse på Magne Ognedal sitt store, personlige og faglige engasjement for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsnæringen – også i et tre-partsperspektiv. 

Ordensinsigniene overrekkes Magne Ognedal av Fylkesmannen i Rogaland, Tora Aasland, i Stavanger 7. februar. Det skjer på Ledaal med Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø som vertinne for arrangementet.