Gå til hovedinnhold

Står sikkerheten ved et veiskille?

- Etablerte grenser utfordres. I dette ligger både muligheter og trusler, sier Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil.


Fagdirektør i Ptil, Finn Carlsen

Bestill magasinet (gratis): margrethe.hervik@ptil.no

Magasinet finnes også i engelsk utgave.

Nedgangstider og stram økonomi har satt dagsorden i petroleumsvirksomheten de siste årene. Bransjen jobber iherdig med å tilpasse seg situasjonen, både i driften av en aldrende, vedlikeholdskrevende sokkel og ved å dreie seg mot enklere og rimeligere utbygginger i framtiden.

Men hva med sikkerheten når kostnadsbildet dominerer utviklingen? Står vi ved et veiskille som utfordrer ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon?

Les intervju med fagdirektør Finn Carlsen i nettutgaven av Sikkerhet – status og signaler 2015-2016