Gå til hovedinnhold

Sikkerhet - status og signaler 2015-2016

I årets utgave av magasinet Sikkerhet - status og signaler har vi forsøkt å lage en pedagogisk lærebok om hvordan vi jobber med å følge opp sikkerheten i næringen.


Forside magasin
Bestill magasinet (gratis): margrethe.hervik@ptil.no

Oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker. Magasinet finnes også i engelsk utgave.

Vi legger ikke skjul på det: Olje- og gassvirksomheten kan være vanskelig å forstå. Hvem har egentlig ansvar for sikkerheten? Hvem er Ptil? Hva er oljeselskapenes oppgave? Hva er tilsyn? Hvilke plikter og rettigheter har arbeidstakerne? Hvorfor har ikke Ptil myndighetsansvar for all aktivitet i bransjen?

I denne utgaven av Sikkerhet – status og signaler prøver vi å gi noen forståelige svar. Vi har forsøkt å lage en pedagogisk lærebok, der målet er å bidra til innsikt og kunnskap hos de som arbeider i bransjen - og alle som er interessert i den.

Endringer, utfordringer og ulykker preget overgangen mellom 2015 og 2016 i norsk petroleumsvirksomhet. Utviklingen har medført økende bekymring hos Ptil-direktør Anne Myhrvold. I det innledende kapittelet deler hun sine betraktninger om situasjonen, og sender noen viktige signaler til selskapene i en vanskelig tid.

I det siste kapittelet stiller vi et grunnleggende spørsmål: Står sikkerheten ved et veiskille? Sagt på en annen måte: Hva skjer med selskapenes sikkerhetsarbeid når lav oljepris og kostnadskutt setter dagsorden?

Med dette innledes en debatt Ptil vil ta opp igjen mange ganger i 2016 - og så lenge det er nødvendig i årene etterpå.

Blir du en bidragsyter?