Gå til hovedinnhold

Sikkerhet - status og signaler 2014-2015

Sikkerhet - status og signaler er vår årsberetning i magasinform. Gjennom artikler oppsummerer vi året som gikk og ser på de viktigste utfordringene i året som kommer.


Forside magasin
Bestill magasinet (gratis): margrethe.hervik@ptil.no

Magasinet finnes også i engelsk utgave.

Nytt: Les Sikkerhet - status og signaler som eget nettmagasin

Vi har et mål. Vi ønsker å skrive så enkelt som mulig om saker som ikke er spesielt enkle. Motivet er å øke kunnskap, skape engasjement og forståelse for selve fundamentet i petroleumsvirksomheten: Sikkerhet for mennesker, miljø og materielle verdier.

Sikkerhet – status og signaler utgis for å oppsummere året som gikk og se inn i krystallkula for perioden som ligger foran oss.

Kula inneholder sterke bilder, tøffe ord og tydelige merkelapper ved inngangen til 2015. Kostnadspress og oljeprisfall er hyppig repetert i rødt. Levetidsforlengelse og vedlikeholdsbehov beveger seg kraftig og krevende i sentrum - mens uttrykk som muligheter og forenkling legger en gyllen aura rundt det hele.

Ptil hamrer for tida inn noen hovedbudskaper så ofte som mulig: Innsparing skal ikke skje på bekostning av sikkerhet. Endringsprosesser skal styrke satsingen på sikkerhet, ikke motsatt. Ansvaret for å drive forsvarlig og sørge for kontinuerlig forbedring av sikkerheten ligger fast. Hos selskapene.

I resten av magasinet kan du sette deg inn i Ptils nye hovedprioritering for 2015; Sikker senfase. Vi oppsummerer også sju år med stor oppmerksomhet på Risikoutsatte grupper, og vi lar deg møte saker og personer som vil prege Norges største næring en god stund framover.