Gå til hovedinnhold

Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

"Sikkerhet - status og signaler" er vår årsberetning i magasinform. Gjennom artikler oppsummerer vi året som gikk og ser på de viktigste utfordringene i året som kommer. Publikasjonen kommer i både norsk og engelsk utgave.


Forside magasin
Bestill magasinet (gratis): margrethe.hervik@ptil.no

I årets utgave har vi valgt å konsentrere oss om temaet storulykkerisiko, fordi det i 2013 er 25 år siden katastrofen på Piper Alpha i britisk del av Nordsjøen.

I all sin gru har Piper Alpha bidratt med innsikt og risikoforståelse i internasjonalt perspektiv. Storulykken har også fått en spesiell plass i norsk sikkerhetshistorie.

Publikasjonen tar også for seg noen av de viktigste utfordringene næringen står overfor, og hendelser som preget sikkerhetsbildet i året som gikk.