Gå til hovedinnhold

Sikkerhet og ansvar

Den norske modellen for styring av sikkerheten i petroleumsvirksomheten, kan virke komplisert. Vi har samlet svar på ofte stilte spørsmål om det norske regimet.Bestill publikasjonen (gratis):
margrethe.hervik@ptil.no

Oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker. Publikasjonen finnes også i engelsk utgave.

Last ned publikasjonen som PDF

Hvem har egentlig ansvar for sikkerheten? Hva er oljeselskapenes oppgave? Hvem er Ptil? Hva er tilsyn?

Hvilke plikter og rettigheter har arbeidstakerne? Hvordan utvikles regelverket

Målet med denne publikasjonen er å bidra til innsikt og kunnskap hos de som arbeider i bransjen - og alle andre som er interessert i den.