Gå til hovedinnhold

Korleis vera verdsleiande på sikkerheit?

- Heilskapleg styring og kontinuerleg forbetring er dei to mest sentrale føresetnadene i arbeidet med forbetringar innan HMS, seier tilsynsdirektør i Ptil, Ingvill Hagesæther Foss.


Ingvill Hagesæther Foss, tilsynsdirektør i Ptil.

Stortinget har som mål at norsk petroleumsverksemd skal vera verdsleiande på helse, miljø og sikkerheit.

Kva inneber eigentleg det? Kvar står vi i dag? Vil vi nokon gong kunna fastslå at Noreg er best i verda på sikkerheit?

Tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss i Ptil svarer på spørsmåla.

Les heile intervjuet i den siste utgåva av Sikkerhet – status og signaler