Gå til hovedinnhold

Hva er de viktigste utfordringene i 2016?

Endringer, utfordringer og ulykker preget overgangen mellom 2015 og 2016 i norsk petroleumsvirksomhet. Utviklingen har medført bekymring hos Ptil-direktør Anne Myhrvold.


En næring under press krever en næring som viser styrke, ikke minst med tanke på sikkerhetsarbeidet. 

I årets utgave av Ptil-publikasjonen Sikkerhet - status og signaler deler Ptil-direktør Anne Myhrvold sine betraktninger om situasjonen og  sender noen viktige signaler til en bransje i brytning.

Les hele artikkelen i nettmagasinet Sikkerhet - status og signaler 2015-2016