Gå til hovedinnhold

Risiko på ramme alvor

Noen grupper blant arbeidstakerne er mer utsatt for arbeidsbetinget skade og sykdom enn andre. Årsakene er mange, men ofte handler det om rammebetingelser.


Foto av boredekksarbeider
Risikoutsatte grupper er en betegnelse på yrkesgrupper som er ekstra utsatt for å bli skadet eller syke som følge av jobben sin. Kostnadene ved dette er ikke bare høye for menneskene som rammes, men også for selskapene og samfunnet for øvrig.
 
Temaet var en av Ptils hovedprioriteringer i sju år. Mye er oppnådd i perioden, og fra 2015 går  oppfølgingen av risikoutsatte grupper  inn som en del av Ptils vanlige arbeid. Nå er det opp til næringen å videreføre innsatsen for disse gruppene, med tett oppfølging fra myndighetene.
 
I magasinet Sikkerhet - status og signaler 2014 -2015 oppsummerer vi arbeidet med hovedprioriteringen. Vi ser på områder der det har skjedd forbedringer - og områder som fremdeles har behov for høy oppmerksomhet.
 
Les om risikoutsatte grupper i nettversjonen av Sikkerhet - status og signaler 2014-2015