Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ENI Norge as – Goliat FPSO

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 18.12.13 -23.1.14 tilsyn med materialhåndtering på Goliat FPSO.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere selskapets styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold vedrørende materialhåndtering på Goliat FPSO og måle dette mot selskapets egne krav og myndighetskrav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • personell og vareheis
  • lastbærere og last

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • laststoppere og beskyttelsesstruktur
  • plassering av lyskastere
  • garasje til MOB-båt
  • prosedyrer for sikre løfteoperasjoner
  • løfteutstyr

 

Journal 2013/1454

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064