Gå til hovedinnhold

Statoil Petroleum ASA har fått samtykke til leteboring med Ocean Vanguard

Statoil Petroleum ASA har fått samtykke til leteboring med den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard i blokk 16/5.


Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil samtykke til leteboring av brønn 16/5-3. Boringen er planlagt startet i februar 2013 og vil ha en varighet på cirka 36 dager.

Riggens planlagte posisjon ved boring vil være:

  • 58° 43' 53.95" N
  • 02° 33' 28.64" E

Borestedet er lokalisert i Nordsjøen, vest for Stavanger og tilhører utvinningstillatelse 502. Havdypet på stedet er cirka 108 meter. 


Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.
Ocean Vanguard ble bygget i 1982 og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2004.

Brev til Statoil Petroleum ASA

Journal 2012/1773

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064