Gå til hovedinnhold

Statoil har fått samtykke til ombygging på Mongstad

Vi har gitt Statoil samtykke til ombygging av kraftvarmeverket på Mongstad – Refinery Heat Prosjektet (RHP).


Statoil Mongstad har fått samtykke til å utføre nødvendige ombyggingar og tilpassingar i raffineriet og kraftvarmeverket som følgje av at den eksisterande gassforsyningsavtalen til kraftvarmeverket opphøyrer.

Med dette opphøyrer også ordinær drift av kraftvarmeverket. Raffineriets varmebehov vil bli dekt gjennom ombygging av gassturbin 12 (GT12) til ein gassgenerator.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77