Gå til hovedinnhold

Statoil har fått samtykke til leiteboring i Nordsjøen

Statoil Petroleum as er operatør for utvinningsløyve 167. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 16/1-29 S.


Boringa er planlagt starta i februar 2018 med ei varigheit på om lag 37 dagar, avhengig av funn.

Brønnen ligg i Nordsjøen og borelokasjonen vil ha dei geografiske koordinatane:

  • 58° 58' 22.23" N
  • 02° 17' 44.15" A

Brønnen skal borast med Deepsea Bergen som er ei halvt nedsenkbar, flyttbar boreinnretning av typen Aker H-3.2, bygd ved Aker Verdal i 1983. Ho er eigd og operert av Odfjell Drilling. Innretninga har klasse i DNV GL og er registrert i Noreg.

Deepsea Bergen fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i desember 2001.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95