Gå til hovedinnhold

Statoil har fått samtykke til bruksendring på Sleipner

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til bruksendring på Sleipner som følge av modifikasjoner i forbindelse med tilknytning av Gudrunfeltet.


Gudrun er et olje- og gassfelt under utbygging i blokk 15/3, ca 55 km nord for Sleipner. Produksjonen er planlagt startet i 2014, og olje og gass vil blir ført gjennom to rørledninger til Sleipner A-innretningen for videre prosessering og transport.

Modifikasjonene som må gjøres på Sleipner A-innretningen har et omfang som innebærer at forutsetninger i de opprinnelige sikkerhetsmessige vurderingene og analysene kan bli brutt. Dette innebærer at Statoil, som operatør på Sleipner, i henhold til krav i regelverket må innhente samtykke til bruksendring.

På bakgrunn av dokumentasjon som Statoil har utarbeidet med hensyn til sikkerhetsmessige sider ved modifikasjonene, har Ptil gitt samtykke til dette.

Journal 2013/494

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064