Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til ombygging av Gina Krog

Vi har gitt Statoil samtykke til naudsynte ombyggingar for å ta i bruk ein mellombels transportløysing.


Statoil fekk 7. april 2017 samtykke til bruk av Gina Krog-innretninga med tilhøyrende røyrleidningssystem.

Statoil har vidare søkt om samtykke til ombygging av Gina Krog for å legge til rette for ei mellombels transportløysing for olja fram til lagerinnretninga Gina Krog FSO er klar til bruk, venteleg i tredje kvartal 2017.

Den mellombelse løysinga inneber at olja vil bli lasta direkte til skytteltankarar.

Vi har gitt Statoil samtykke til ombygginga.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77