Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til leteboring med Songa Trym

Statoil har fått samtykke til boring av letebrønn 35/11-17 i utvinningstillatelse 090 i Nordsjøen.


Brønnen skal bores med den flyttbare boreinnretningen Songa Trym. Tidligste borestart er medio januar 2014 med en varighet på cirka 60 dager, avhengig av funn.

Riggens planlagte posisjon under boring er:

  • 61º 03’ 31.22” N
  • 03º 31’ 57.08” Ø

Havdypet på stedet er 360 meter.

Brønnen ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 11nm fra Troll C og 146 nm fra Sola flyplass.
 

Journal 2013/1521

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064