Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til leiteboring i Nordsjøen

Statoil er operatør for utvinningsløyve 104 og har fått samtykke til boring av leitebrønn 30/9-28S på Osebergfeltet.


Statoil har sett av inntil 54 dagar til aktiviteten, som vil starte i midten av oktober 2015. Havdjupna på staden er om lag 99 meter.

Songa Delta vert operert av Songa Offshore. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i november 2012.

Ptil har no gitt Statoil samtykke til leiteboringa.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77