Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til leiteboring

Statoil Petroleum as (Statoil) har fått samtykke til å bore ein leitebrønn i blokk 6407/7 i Norskehavet.


Statoil er operatør for utvinningsløyve 107C i Norskehavet. Brønnen har nemninga 6407/7-9 S og dei geografiske koordinatane er:

  • A 07o 09' 24,3"
  • N 64o 18' 59,3"

Boringa er planlagt starta i slutten av juni 2016 og er rekna å vare i 33 døgn, avhengig av funn.

Songa Delta vert operert av Songa Offshore. Innretninga fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i november 2012.

Ptil har no gitt Statoil samtykke til leiteboringa i samsvar med Statoil sin søknad.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95