Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til bruk av Transocean Leader

Statoil har fått samtykke til bruk av Transocean Leader til produksjonsboring, komplettering, brønnopprensking og brønntesting på Tyrihansfeltet i utvinningstillatelse 091.


Statoil fikk 13.11.12 samtykke til bruk av Transocean Leader på Tyrihansfeltet. På grunn av at arbeidet tok lenger tid enn antatt og den videre planlagte aktiviteten på Tyrihans strekker seg ut over først antatt dato, har Petroleumstilsynet gitt samtykke på bakgrunn av ny søknad.

Det nye samtykket gjelder for brønnene på Tyrihansfeltet som opprinnelig planlagt, men omfatter også aktivitetene brønnopprensking og brønntesting.

Tyrihans ligger i Norskehavet, cirka 133 km fra nærmeste punkt på land, som er Frøya i Sør-Trøndelag, og 29 km sørøst for Kristinfeltet.

Tyrihansfeltet er bygget ut med undervannsinnretninger, og brønnstrømmen prosesseres på Kristininnretningen.

Aktivitetene er planlagt startet i februar 2014 og er beregnet til å vare i 170 dager.
 

Journal 2014/49

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064