Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til bruk av Edvard Grieg oljerøyrleidning

Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke til bruk av Edvard Grieg-oljerøyrleidning (EGOP).


Edvard Grieg oljerøyrleidningssystemet transporterer stabilisert olje frå Edvard Grieg-innretninga til Grane-oljerøyrleidningen (GOP), her blir olja blanda og transportert vidare til Sture-terminalen.

Edvard Grieg-feltet er lokalisert i Nordsjøen, 35 kilometer sør for Grane og Balder. Havdjupna er om lag 110 meter.

Petroleumstilsynet har no gitt samtykke til bruk av Edvard Grieg-oljerøyrleidning i samsvar med Statoil sin søknad.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77