Gå til hovedinnhold

Statoil, ExxonMobil og Gassco har fått samtykke til bemannede undervannsoperasjoner i perioden 1.1 –31.12.2012.

Statoil har valgt å ta ut ytterligere 2 års opsjon på den eksisterende kontrakt for dykkertjenester med Technip Norge AS. I henhold til en samarbeidsavtale vil også ExxonMobil og Gassco kunne være brukere av denne kontrakten.


De bemannede undervannsoperasjonene skal gjennomføres fra DSV Skandi Arctic som primærfartøy (foto) og DSV Wellservicer som sekundærfartøy, samt lettdykkebåten LDC Technip Sea Hunter. 

Samtykket gjelder for bemannede undervannsoperasjoner ned til et vanndyp på 180 meter og omfatter definerte og udefinerte drifts- og prosjektoppgaver, samt reparasjonsberedskap. 

De definerte oppgavene gjelder arbeid som Statoil skal utføre på Glitne våren 2012. Det gjelder oppkobling av undervannsbrønner til FPSO Petrojarl 1. Vanndybden på stedet er 110 meter, og arbeidet antas å vare i fem døgn. 

Gassco har ikke identifisert behov for egne planlagte bemannede undervannsarbeider under dette samtykket, men kan få behov for reparasjonsarbeider på rørledninger som selskapet har eierskap til. 

Samtykket gjelder også for udefinerte drifts- og prosjektoppgaver som det kan blir behov for i perioden relatert til selskapenes utvinningstillatelser samt rørledningssystemer. Dette inkluderer også rørledninger på utenlandsk sokkel som dekkes av norsk jurisdiksjon. Petroleumstilsynet vil bli informert i forkant hvis det skulle oppstå slike behov. 

Videre omfatter samtykket eventuelle overflateforsynte dykkeoperasjoner som det måtte bli behov for i perioden. Også i slike tilfeller vil Petroleumstilsynet vil bli informert i forkant.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77