Gå til hovedinnhold

Samtykke – Total E&P Norge as

Total E&P Norge as har fått samtykke til bruk av Atla undervannsanlegg og tilhørende nytt prosess- og kontrollutstyr på Heimdal Gassenter.


Atla tilhører utvinningstillatelse 102C i blokk 25/5 og ligger cirka 24 km nordøst for Heimdal-innretningen og cirka 7 til 10 km fra undervannsinstallasjonene på Skirne og Byggve som er knyttet til Heimdal.

Produksjonen er planlagt startet 29.9.2012 og er antatt å vare i omkring tre år.

 

 

Gassfeltet Heimdal ligger i midtre del av Nordsjøen og er bygd ut med en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning (HMP1).

HMP1 har broforbindelse til stigerørsinnretningen Heimdal Riser Platform (HRP), som ble bygget i forbindelse med etableringen av Heimdal gassenter (HGS).

Heimdal er i dag primært et prosessenter for andre tilknyttede felt. Huldra, Skirne og Vale leverer gass til Heimdal, i tillegg blir gass fra Oseberg transportert via Heimdal.


Brev til Total E&P Norge as

Journal 2012/1226

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064