Gå til hovedinnhold

Samtykke til utføring av større ombygginger i forbindelse med Njord Nordvestflanken

Statoil har fått samtykke til å gjennomføre ombygginger på Njord A for Njord Nordvestflanken (NNVF).


NNVF er en del av utvinningstillatelse 107, og er lokalisert i blokk 6407/7 omtrent fem kilometer nordvest for Njord A. NNVF inneholder et funn med gass og kondensater.

Illustrasjon: GDF Suez

Eiere er E.ON Ruhrgas Norge (30%) , Statoil (operatør, 20%), GDF SUEZ E&P Norge (20%), ExxonMobil E&P Norway (20%), Petoro (7.5%), VNG Norge (2.5%).

Modifikasjonene omfatter blant annet boreanleggoppgraderinger, prosessoppgraderinger, prosessikringstiltak i forbindelse med topside modifikasjoner, installering av stigerør og oppgradering av ventiltre.

I følge Statoil vil modifikasjonene bidra til å

• Forlenge og sikre gasseksport platå.
• Øke gass- og kondensatreserver.
• Forlenge levetiden til Njord med 2-3 år.
• Øke fleksibiliteten for disponering av gass.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |