Gå til hovedinnhold

Samtykke til utførelse av bemannede undervannsoperasjoner for ExxonMobil

Samtykke: ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) har fått samtykke til utførelse av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i 2010.


Samtykket omfatter dykking ned til 180 meter og gjelder definerte og udefinerte drifts- og prosjektoppgaver, samt reparasjonsberedskap.

BUO vil bli utført under kontrakt ”Diving, Pipeline Repair, Contingency and Modification Services” mellom Statoil og Technip Norge AS.

ExxonMobil vil under ”Samarbeidsavtale for undervannstjenester” med Statoil også kunne være bruker av denne kontrakten. Vi har tidligere gitt samtykke til Statoil og Gassco (lenke).

For å gjennomføre BUO vil selskapene benytte blant annet DSV (Diving Support Vessel, dykkerfartøy) Wellservicer og lettdykkebåt LDC Technip Sea Hunter.

I tillegg har Technip under bygging/utrustning DSV Scandi Arctic som planlegges tatt i bruk ved selskapenes BUO i løpet av første halvår 2010.

Selskapene er bedt om å oversende Petroleumstilsynet nærmere informasjon angående aktiviteter i god tid før igangsettelse av dykkeroperasjonene.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |