Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging på Heidrun

Statoil har fått samtykke til å gjennomføre større ombygginger av produksjonsanlegget på Heidrun i forbindelse med Heidrun Lavtrykksproduksjon (Heidrun LPP).


Samtykket gjelder modifikasjoner av deler av produksjonsanlegget på Heidrun og igangsetting av det modifiserte anlegget.

Formålet med modifikasjonen er å redusere innløpstrykket fra et utvalg brønner, noe som vil øke oljeproduksjonen fra brønnene.

Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 225 km vest for Brønnøysund. Feltet er bygd ut med en flytende strekkstaginnretning i betong som er plassert over en bunnramme.

Produksjonen på Heidrun startet i 1995.

 

Journal 2013/242

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064