Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging av Oseberg C.

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til å utvide bustadkvarteret på Oseberg C med 30 senger.


Oseberg C-innretninga er ei integrert produksjons-, bore- og bustadsinnretning og ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, på om lag 100 meter havdjup.