Gå til hovedinnhold

Samtykke til Statoil

Statoil har fått samtykke til samlokalisering av kontorfasiliteter på Melkøya ved Hammerfest LNG.


5.11.2014 ga Petroleumstilsynet Statoil samtykke til oppføring av nytt logistikk- og vedlikeholdsbygg på Melkøya ved Hammerfest LNG. Statoil får nå samtykke til samlokalisering av kontorfasiliteter på Melkøya.

I dag er det etablert ca. 420 kontorplasser i administrasjonsbygget og midlertidig bygg «Rorhuset» på Melkøya. Statoil skal nå samlokalisere kontorplassene til permanente kontorplasser lokalisert i tilknytning til logistikk- og vedlikeholdsbygget og eksisterende administrasjonsbygg.

Samlokaliseringen vil redusere antall kontorplasser/arbeidsstasjoner med ca. 70 i forhold til dagens situasjon. Dette er i tråd med den forventede utviklingen av behov for kontorplasser på Melkøya og dekker opp for de planer som anlegget har på kort og lang sikt.

«Rorhuset» planlegges fjernet etter etablert samlokalisering.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064