Gå til hovedinnhold

Samtykke til produksjonsboring på Trym med Maersk Giant

Ptil har gitt Dong E&P Norge AS (Dong) samtykke til produksjonsboring på Trymfeltet med den flyttbare boreinnretningen Maersk Giant.


Gass/kondensatfunnet 3/7-4 Trym ble påvist i 1990, og ligger helt sør i Nordsjøen, bare tre kilometer fra grensen til Danmark.

Plan for utbygging og drift for Trym ble godkjent av myndighetene i mars 2010. Etter planen skal feltet bygges ut med en havbunnsinnretning knyttet opp mot Harald-innretningen på dansk side av delelinjen.

Samtykket gjelder boring av produksjonsbrønner, og boreaktiviteten har ifølge samtykkesøknaden fra Dong en antatt varighet på 216 dager.

Brønnene har følgende geografiske koordinater

  • 56 ° 22’ 54,7’ Nord
  • 04 ° 14’ 15,0’ Øst

Vanndypet på stedet er 65 meter.

Trym tilhører utvinningstillatelse 147, hvor Dong er operatør. Selskapet har en eierandel på 50 prosent. De resterende 50 prosentene tilhører Bayerngas Norge AS.

Mærsk Giant (bildet) er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av A.P. Møller-Mærsk Gruppen.
Innretningen er bygget i Japan hos Hitachi, ferdigstilt i 1986. Mærsk Giant kan operere i opp til 107 meters vanndyp og har plass til 87 personer.

Innretningen fikk (SUT) i februar 2002.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77