Gå til hovedinnhold

Samtykke til permanent tilbakeplugging, boring og komplettering med COSLPioneer på Glitne

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen COSLPioneer.


Samtykket gjelder permanent tilbakeplugging, boring og komplettering av brønn 15/5 A-7 som tilhører utvinningstillatelse 048 B.

Riggens planlagte posisjon ved boring og komplettering av 15/5-A-7 AH er:

N 58°43'30.301"
E 1°38'25.419"

Vanndypet på stedet er cirka 110 meter.

Forventet oppstart for operasjonen er 29.februar 2012. Varigheten for aktiviteten er beregnet til cirka 106 dager.
 COSLPioneer er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen GM 4000D som opereres av COSL Drilling Europe AS.

Lenke: COSL Drilling har fått samsvarsuttalelse for COSLPioneer

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064