Gå til hovedinnhold

Samtykke til oppstart og drift av Edvard Grieg

Ptil har gitt Lundin Norway as samtykke til oppstart og drift av Edvard Grieg på Edvard Grieg-feltet.


Edvard Grieg ligg 35 kilometer sør for Grane og Balder. Havdjupna er om lag 110 meter. Utbygginga omfattar ein plattform med stålunderstell og ein separat oppjekkbar rigg for boring og komplettering.

Planlagd oppstart er ultimo 2015.

Petroleumstilsynet har no gitt samtykke til oppstart og drift av Edvard Grieg i samsvar med Lundin sin søknad.

  
Illustrasjon:Lundin

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064