Gå til hovedinnhold

Samtykke til oppstart av leteboring ved forhåndsinstallering av lederør og trålkappe på brønn 6305/9-2

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har fått samtykke til bruk av Island Enforcer til installering av CAN, lederør og trålkappe på brønn 6305/9-2.


Det norske vil bore letebrønn 6305/9-2 med Aker Barents, en halvt nedsenkbar flyttbar boreinntetning. Boringen er planlagt igangsatt i november 2010.

Brønnen tilhører utvinningstillatelse 468, og er lokalisert ca. 115 nautiske mil nord for Kristiansund og ca. 20 nautiske mil sørøst for Heidrunfeltet.

Før boreoppstart planlegger Det norske å installere CAN (Casing Anchor Node), lederør og trålkappe på borelokasjonen.

Island Enforcer (foto), som er planlagt brukt i aktiviteten, eies og opereres av Island Offshore Management AS.

Ut ifra en risikobasert tilnærming aksepterer vi en forenklet løsning for denne begrensede aktiviteten. Det forutsettes at de begrensningene og kompenserende tiltakene som er beskrevet i mottatt informasjon fra Det norske, blir overholdt og/eller satt i verk.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |